Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się. Nie masz konta? Zarejestruj się.

Regulamin sklepu

 
I. WARUNKI ZAKUPÓW

1. Strona „www.bma-design.pl” zwana dalej „sklepem internetowym” – jest własnością Firmy Produkcyjno Handlowo-Usługowej “B.M.A.” Bogdan Adamkowski.
2. Dostawa towarów zamawianych za pośrednictwem „sklepu internetowego” jest realizowana tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a stroną dokonującą zakupów w „sklepie internetowym” może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna, firma lub osoba prawna.
3. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
4. „Sklep internetowy” zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jej ofercie, a także do zmiany asortymentu oferowanych przez niego towarów.
5. Zamówienie uznaje się za złożone, gdy Klient zakończy pomyślnie procedurę składania zamówienia, która rozpoczyna się od kliknięcia w przycisk “KUP PRODUKT”, a kończy na wybraniu sposobu płatności i jej dokonaniu (z wyjątkiem płatności za pobraniem).
6. Czas realizacji każdego zamówienia jest inny i zostaje ustalony z Klientem indywidualnie, zazwyczaj trwa do 7dni.
7. Produkt dostarczany jest pocztą kurierską na palecie. W przypadku uszkodzenia przesyłki niezbędne jest natychmiastowe spisanie protokołu szkody, który jest podstawą dla Klienta do otrzymania nowego produktu, a dla “Sklepu internetowego” do ubiegania się o odszkodowanie.
8. Koszt dostawy jest wliczony w cenę produktu.
9. Faktury VAT wystawiane są wyłącznie na życzenie Klienta.

II. ZWROTY

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o “Ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz.U. nr 22 poz. 271 z 2000 roku z późn. zm.). Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie do 10 dni od odebrania przesyłki, przez złożenie pisemnego oświadczenia, które należy dołączyć do odsyłanej przesyłki.
2. Zwrot jest możliwy wyłącznie wtedy, gdy towar nie był używany, znajduje się w oryginalnym opakowaniu i nie został w żaden sposób uszkodzony.
3. Zwroty będą rozpatrywane na podstawie wysłanego oświadczenia zwrotu. 4. Po otrzymaniu oświadczenia zwrotu Biuro obsługi Klienta skontaktuje się z Państwem, by omówić szczegóły wysyłki.
5. Nie będą przyjmowane paczki wysłane do “Sklepu internetowego” i na jego na koszt oraz za pobraniem.
6. Właściciel sklepu gwarantuje Klientowi zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze za zwrócony towar zostaną wysłane do Klienta w ciągu 5 dni poprzez Pocztę Polską lub przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta, w zależności od tego, jaką wersję wybierze Klient na dokumencie zwrotu.

III. REKLAMACJE

1. Towar przed wysłaniem do Klienta podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym. Jednak w przypadku, gdy po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fizyczne, Klient ma prawo do złożenia w „Sklepie internetowym” reklamacji.
2. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie przesłanego zgłoszenia reklamacyjnego w formie pisemnej.
3. Reklamacje rozpatrywane są przez “sklep internetowy” do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania asortymentu), właściciel sklepu zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne wskazane przez siebie i dostępne w sklepie towary do wyboru.
5. Dział Reklamacji maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji rozpatrzy zasadność reklamacji. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana klientowi na podany adres . Jeśli reklamacja została uznana pracownik Działu Reklamacji skontaktuje się Państwem w celu ustalenia terminu i trybu dostawy/wymiany uszkodzonych elementów.
6. Nie będą przyjmowane paczki wysłane do właściciela sklepu i na jego koszt oraz za pobraniem.
7. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi przez Klienta na stronie www.bma-design.pl, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
8. Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod adresem kontakt@bma-design.pl lub pod numerem telefonu +48 792 92 1978.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) informujemy, że dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych “B.M.A.” ul. Głuska 103, 20-380 Lublin.
2. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby F.P.H-U. “B.M.A.” i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz działalności marketingowej.
3. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz ma prawo sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby firmy “B.M.A.”

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. „Sklep internetowy” zastrzega sobie możliwość błędów w opisie towarów. Różnice w towarach wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
2. Zawartość strony www.bma-design.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumienie art. 543 Kodeksu Cywilnego.
3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką paragonu lub faktury VAT.
4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
5. W razie wątpliwości poczytuje się, że umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a właścicielem „Sklepu Internetowego” z chwilą złożenia przez Klienta zamówienia.
6. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży towarów pomiędzy Sklepem a Klientem jest prawo polskie, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zmianami, “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”  ).
7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2009 roku.
9. “Sklep internetowy” zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.bma-design.pl